Quên mật khẩu

Bước 1: Truy cập đường link: ant-student.com

Bước 2: Ấn nút "Quên mật khẩu"

Bước 3: Lấy mã xác nhận để thiết lập mật khẩu mới

  • Mục 1: Nhập lại số điện thoại đăng kí tài khoản để nhận mã OTP

  • Mục 2: Click "Tiếp tục"

Lưu ý: Trong trường hợp khi đăng nhập hệ thống báo không tìm thấy số điện thoại thì có thể số điện thoại này chưa được đăng kí tài khoản. Khi đó, báo lại phía trung tâm để lập tài khoản.

Bước 4: Đặt lại mật khẩu

  • Mục 3: Nhập mật khẩu mới

  • Mục 4: Nhập lại mật khẩu mới

  • Mục 5: Nhập mã OTP gửi về số điện thoại đăng kí

  • Mục 6: Click ''Hoàn thành''

Sau khi hoàn thành => Đăng nhập lại với mật khẩu mới

Last updated