Page cover image

Đặt lại mật khẩu

Bước 1: Ấn vào profile ở góc phải trên cùng màn hình, chọn "Tài khoản"

Bước 2: Ấn vào tab "Đổi mật khẩu"

Bước 3: Nhập mật khẩu cũ

Bước 4: Nhập mật khẩu mới

Bước 5: Nhập lại mật khẩu mới

Bước 6: Ấn Lưu

Last updated