Làm và nộp bài tập

Hướng dẫn học viên làm và nộp bài tập trên ANT-Learning

Bước 1: Mở Thông tin lớp học (Xem lại hướng dẫn tại mục Chi tiết lớp học) => Chọn tab Bài tập

Bước 2: Tại mục "Bài tập" => Click chọn bài tập chưa nộp

Bước 3: Xem bài tập được giao => Học viên đọc kĩ nội dung bài tập mà giáo viên giao, đề bài cũng có thể được giao trong phần file đính kèm, hoặc 1 đường link => Click vào file/link đó để xem chi tiết

Bước 4: Làm bài tập

  • Học sinh có thể chọn làm bài tập ra vở, hoặc bằng các công cụ khác như word, excel, powerpoint, pdf, ....

  • Sau đó click vào nút "Tải file" hoặc "Thêm link" để tải bài tập lên (Đối với học viên làm ra vở, học viên chụp bài rồi up lên file như bình thường)

Bước 5: Kiểm tra

Click chọn "Đánh dấu là đã hoàn thành" => Bài tập sẽ ngay lập lức chuyển sang trạng thái Đã nộp

Lưu ý: Nếu học viên muốn hủy bài nộp, Click chọn Hủy nộp bài và Quay lại Bước 1

Last updated