Page cover image

Nghỉ học & bảo lưu

Hướng dẫn học viên và phụ huynh xem lịch sử đơn xin nghỉ học

1. Thêm mới đơn nghỉ học

Bước 1: Mở Thanh Menu => Chọn Lớp học

Bước 2: Chọn một thẻ lớp bất kỳ, ấn vào biểu tượng ba chấm dọc

Bước 3: Chọn "Xin nghỉ học"

Hệ thống sẽ mở lên một trang Đơn nghỉ học để nhập thông tin như dưới đây.

  • Mục 1: Học viên muốn nghỉ từ ngày

  • Mục 2: Học viên muốn nghỉ đến ngày

  • Mục 3: Lý do xin nghỉ của học viên

  • Mục 4: Ấn Gửi để nộp đơn xin nghỉ

Lưu ý: Chọn chi tiết thời gian nghỉ như hướng dẫn để đảm bảo số buổi nghỉ được count chính xác

2. Danh sách đơn nghỉ học & bảo lưu

Để xem Lịch sử các đơn nghỉ học & bảo lưu, người dùng truy cập Thanh Menu => Chọn Học Phí => Chọn Nghỉ học và bảo lưu.

Last updated