Page cover image

Đăng nhập ứng dụng

Bước 1: Truy cập đường link: ant-student.com

Bước 2: Nhập thông tin số điện thoại và mật khẩu

Bước 3: Ấn nút "Đăng nhập"

Lưu ý: Nếu không đăng nhập được:

  1. Kiểm tra lại số điện thoại xem đã đủ định dạng 10 chữ số chưa (số điện thoại có chữ số 0, không thừa "dấu cách" ở đầu hoặc cuối số điện thoại.

  2. Ấn quên mật khẩu (Chi tiết trong hướng dẫn Quên mật khẩu)

  3. Nếu không lấy lại được mật khẩu, liên hệ với trung tâm để được tạo tài khoản.

Last updated